Kongre Bilimsel Kitabımız PDF


Sözlü Bildiriler Yayın Saat'leri 20 Mart 2022 Pazar Günü


Kongreye Davet


Değerli bilim insanları, Sevgili meslektaşlarım Merhaba,

Bu kongre, 2018 yılında yapılan 1.Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar Kongresi’nin ikincisi olup daha önceki kongrede “akılcı antibiyotik Kullanımı” teması ön plana çıkarılmıştı, bu kongrede ise hepimizin gündeminde olan “oral mikrobiyota” Konusu enine boyuna konuşulacaktır. Yine kongrenin satır aralarında dental oral enfeksiyonlar, dezenfektan/gargara ve antibiyotik kullanımı ile ilgili bilgileri fazlası ile bulabileceksiniz. Kongre, diş hekimliğinde önemli enfeksiyonlar ve bunlarda akılcı antibiyotik kullanımına katkı sağlamak, oral mikrobiyotanın önemini ve klinikler hastalıklar ile ilişkisini ortaya koymak, dikkat çekmek ve bu konuda çalışmaları tetiklemek amacı ile tasarlanmıştır. Konunun uzmanı hocalarımızın gerek konferans, konuşma ve gerekse bildirileri (sözlü sunu) gibi değerli katkıları ile ülke halk sağlığına katlılar açısından yine bir ilklerden olacaktır. İçerik itibari ile; Ağız Ekolojisi ve biyoçeşitlilik, oral kavite mikrobiyotası, muhtemel patojen mikroorganizmaların hatırlatılması ile başlayıp çürük oluşumu ve görseller ile zenginleştirilmiş dental enfeksiyon çeşitleriyle devam edilecek, ardından etkin akılcı antibiyotik kullanımı ve diş hekimliği pratiğinde etkin sterilizasyon/dezenfeksiyon yöntemleri konuşulacak, dental hijyen ve gargaralar ile oral mikrobiyotanın enine boyuna detaylarına girilmiş olacaktır. Kongre web sayfasındaki ana konulara göz atmanızı dilerim. Kongre bu hali ile dental uygulama içindeki tüm intern, asistan hekimler, kamu ve özelde çalışan tüm diş hekimleri ve araştırmacıların tartışma ve bilgilenme platformu olacaktır. Kongre aynı zamanda bir küresel salgın ortamında hazırlanmış olup dental uygulamalarda sterilizasyon ve hijyen konusu her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu olağanüstü durumda dikkate alınarak konuşma ve yazılarda COVID19 ve koruyucu uygulamalara da temas edilecektir.

Aynı zamanda bir gün boyunca “Bütüncül Diş hekimliği” uygulamalı eğitimi planlanmış olup bu da ülkemizde bu kapsamda yine bir ilk olacaktır. Konunun sahada önemi bilimsel kanıtlar ile vurgulanacak, dental olaylara bütüncül yaklaşımın prensipleri ortaya konacaktır.

Küresel Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda sunumlar video kayıt yöntemi ile yapılacaktır. Oralmikrobiyoterapi Kongresi, yeni yayınlanan teşvik kriterleri hariç, diğer akademik yükselmeler ve DOÇENTLİK kriterlerini sağlamaktadır. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçen tüm bildiri metinleri elektronik ortamda ISBN numarasıyla bir dergi eki olarak yayımlanacaktır.

Çok değerli çalışmalarınızla Uluslararası Oral mikrobiyoterapi kongresine katılımınız bizleri onurlandıracaktır. İlgili tüm meslektaşlarımızı kongreye bekler, verimli ve başarılı bir kongre olmasını temenni ederim. Şimdiden her aşaması için ayrı ayrı emeği geçen herkese teşekkür ederim

Prof Dr Mustafa Altındiş

Kongre Başkanı

KURULLAR


KONGRE BAŞKANI

 • Prof Dr Mustafa Altındiş
 • Dr Öğretim Üyesi Çağlar KOŞAR

WORKSHOP KOORDİNATÖRÜ

 • Prof Dr Mustafa Altındiş

BİLİMSEL SEKRETERYA

 • Prof Dr Mustafa ALTINDİŞ
 • Dr Öğretim Üyesi Çağlar KOŞAR
 • Gülsüm KAYA. MSc
 • Merve GÜL

DÜZENLEME KURULU

 • Prof Dr Emine Nursen TOPÇUOĞLU
 • Prof Dr Ulvi Kahraman GÜRSOY
 • Prof. Dr. Abubekir ELTAS
 • Doç Dr Gülçin AKÇA
 • Doç Dr Nesrin SARUHAN
 • Doç. Dr. İsmail UZUN
 • Dr Öğretim Üyesi Çağlar KOŞAR
 • Dr Öğretim Üyesi Gediz GEDİK
 • Dr Öğretim Üyesi Doğukan YILMAZ
 • Dr Öğretim Üyesi Merve KÖSEOĞLU
 • Dr Öğretim Üyesi Neslihan Yılmaz
 • Araştırma Görevlisi Emre Haylaz

BİLİM KURULU

 • Prof Dr Ulvi Kahraman GÜRSOY Periodontology, Institute of Dentistry, University of Turku,Finland
 • Prof. Dr. Füsun Özer University of Pennsylvania
 • Prof Wim TEUGHELS Ku Leuven Periodontology & Oral Microbiology, Belçika
 • Jhon R Tagg University of Otago, Department of Microbiology and Immunology, New Zeland
 • Doç Dr Solachuddin JA Ichwan Dentistry Programme PAPRSB Institute of Health Sciences Universiti Brunei Darussalam Jalan Tungku Link, Gadong Brunei Darussalam, BE1410
 • Assoc Prof Tulay Yucel Lindberg Karolinska
 • Prof Alpdoğan KANTARCI USA
 • Prof Sema HAKKI University of Michigan, School of Dentistry, Ann Arbor, MI, USA
 • Assoc Prof Pınar Emecen-HUJA USA
 • Prof Dr Ö. Engin BULUT Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Aylin BAYSAN_GHOBADIAN Queen Mary Unv, Barts and the London School of Medicine and dentistry, UK
 • Asst. Prof. Ts. Dr. Mohd Hafiz Arzmi P. Tech. Kulliyyah of Dentistry, IIIUM, Kuantan Campus, Malaysia
 • Prof. Dr. Halil Erhan FIRATLI
 • Prof. Dr. Bahar Eren KURU
 • Prof. Dr. M. İrfan KARADEDE
 • Prof. Dr. Selma ALTINDİŞ
 • Prof. Dr. Nurdan ÖZMERİÇ
 • Prof. Dr. Gülnur EMİNGİL
 • Prof. Dr. Sibel Elif GÜLTEKİN
 • Prof. Dr. Fatma Berrin ÜNSAL

ANA KONULAR


 • Ağız Ekolojisi ve biyoçeşitlilik
 • Mikrobiyota – immun sistem etkileşimi
 • Periodontal hastalıklar ve mikrobiyota
 • Peri-implant mikrobiyotası ve periimplantitis
 • Diş çürüğü ve mikrobiyota
 • Endodontik hastalıklar ve mikrobiyota
 • PROBİYOTİK, PREBİYOTİK, POSTBİYOTİK, KSENOBİYOTİK
 • Periodontal, Peri-implant hastalıkların tedavisinde antibiyotikler
 • Diş hekimliğinde proflaksi
 • Çocuklarda antibiyotik kullanımı
 • Periodontal, Peri-implant ve endodontik hastalıkların tedavisinde Prebiyotikler, Probiyotikler
 • Dental plağa bağlı olmayan Ağız-mukoza enfeksiyonları
 • Oral Immun sistem
 • Oral mikrobiyota ve Sistemik Hastalıklar
 • Periodontitis ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları
 • Oral mikrobiyota kanser ilişkisi
 • Sigara ve oral Mikrobiyota
 • ıklı yasam, uzun ömür, hastalık ve oral mikrobiyom
 • Stres ve Ağız Mikobiyotası
 • Değişen beslenme Alışkanlıkları ve oral mikrobiyota
 • ORAL MİKROBİYOMU ETKİLEYEN FİTOKİMYASALLAR, DİYET LİFLERİ VE MİKROBESİN ÖGELERİ, VİTAMİN VE MİNERALLER
 • AĞIZ SAĞLIĞI, ORAL MİKROBİYOTA VE GIDA TAKVİYELERİ
 • Diş hekimliğinde Prebiyotikler
 • Dis hekimliğinde fitoterapi
 • COVİD-19’da ağız bulguları
 • Biyolojik riskler ve güvenli tedavi eğitim ortamı
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon: Sistem-ürün Güncelleme
 • Dental oral enfeksiyonlar
 • Akılcı antibiyotik Kullanımı
 • Oral mikrobiyota
 • Dezenfektanlar ve etkinlikleri
 • Dental hijyen
 • Aerosol kirliliği
 • Klinikte hijyen
 • Diş hekimiliğinde Capraz enfeksiyonlar ve kontaminasyon
 • Bütüncül Diş hekimliği
 • Covid-19
 • Oral mikrobiyoterapi

BİLİMSEL PROGRAM


POSTERLER


En İyi Bildiri Ödülleri

18-20 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek ULUSLARARASI 2.DENTAL ORAL ENFEKSİYONLAR (2.DOİNF) ve 1.AĞIZ MİKROBİYOTASI KONGRESİ kapsamında en iyi 3 bildiriye ödül verilecektir. Bildiriler Kongre bilimsel kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Bu ödülün amacı, meslektaşlarımızın araştırma çalışmalarında gösterdikleri verimliliği takdir ederek, gelecek yıllarda özellikle genç meslektaşlarımızı teşvik etmektir.

En İyi Bildiri Ödülü 3.000 TL

En İyi 2. Bildiri Ödülü 2.000 TL

En İyi 3. Bildiri Ödülü 1.000 TL


ULUSLARASI KATILIMLI
2.DENTAL ORAL ENFEKSİYONLAR (2.DOİNF) VE 1.AĞIZ MİKROBİYOTASI KONGRESİ
18 - 20 Mart 2022 (Multidisipliner Online Kongre)

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

BİLDİRİ SON GÖNDERİM TARİHİ 11 MART 2022 'DİR.

Kongre Doçentlik kriterlerine uygun uluslararası katılımlı bir kongredir. Kongreye gönderilen bildiri özetleri düzenleme ve bilim kurulunda yer alan en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Bildiri özeti yazım kuralları:

 1. Özet, en fazla 300 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
 2. Sözlü tebliğler orijinal araştırma veya olgu raporu olmalıdır(orijinal olmayan tek vaka yetersiz değerlendirilebilir)
 3. Özgün araştırma sunumları “Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç” şeklinde yapılandırılmalıdır. Olgu sunumları “Amaç, Olgu Sunumu ve Sonuç” olarak yazılacaktır.
 4. Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir.
 5. Bir kişi en fazla iki sözlü bildiri sunabilecektir, kayıt zorunludur.
 6. Bildiri sunum süreleri en fazla 10 dakika olarak belirlenmiştir.
 7. Bildiri sunum dili Türkçe yada İngilizce olacaktır. Bildiriler e mail(doinf2022@gmail.com) ile gönderilecektir.
Türkçe Özet

Türkçe Başlık

Araştırmacıların Adı- Soyadı, Çalıştığı Kurum

Amaç:

Gereç ve Yöntem:

Bulgular:

Sonuç:

Anahtar Kelimeler:

ABSTRACT

Headline

Researcher's Name - Surname and institutions

Aim:

Materials and Method:

Conclusion:

Sonuç:

Keywords:

• Katılım belgesi almak ve bildiri göndermek için kayıt gereklidir.

• Katılımcılara “AĞIZ MİKROBİYOTASI” ve “DİŞ HEKİMLİĞİNDE ENFEKSİYONLAR ve AKILCI ANTİBİYOTİK KULLLANIMI” kitapları, kongre bildiri kitabı ile birlikte verilecektir. Tam metin bildirilerde kabul edilebilecektir

•Lütfen kayıt formunu, gerekli ise öğrenci belgenizi ve bildirinizi doinf2022@gmail.com adresine kongre web sayfasında yer alan kurallara uygun bir biçimde gönderiniz.

•Kayıt ücretleri:


ONLINE KAYIT

Akademisyen/ Diş hekimi

885 TL

Araştırma Görevlisi (Belge)
Doktora Öğrencisi (Belge)

590 TL

Firma temsilcisi

885 TL

Öğrenci (Belge)

177 TL
* FİZİKİ KAYIT

Akademisyen/ Diş hekimi

1475 TL

Araştırma Görevlisi (Belge)
Doktora Öğrencisi (Belge)

1180 TL

Firma temsilcisi

1475 TL

Öğrenci (Belge)

767 TL* Fiziki kayıta kongre boyunca öğle yemekleri ve kahve arası-salon ikramları dahil olup konaklama hariçtir. Konaklama için Otel ile görüşülmesi gerekmektedir.

Kayıt ücretlerine %18 KDV dahil olup aşağıdaki hesap numarasına açıklama kısmına DOINF2 yazarak yatırılacaktır.

Sponsorluk ve Kayıt Ücretleri Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı: MASBIOTECH Ltd Sti

Banka: MASBIOTECH Ltd Sti Banka : Ziraat

IBAN – TL: TR50 0001 0019 4695 4948 8250 01

IBAN – AVRO: TR93 0001 0019 4695 4948 8250 03

Hesap No: 1946-95494882-5001